„Oddział banku zagranicznego w polskim procesie cywilnym – zagadnienia wybrane” [Branch of a foreign bank in the Polish civil lawsuit - selected issues], Temidium No. 3 (78) / 2014

M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze – tablice – testy [Family and guardianship law - tables - tests, Warszawa 2012, Wydawnictwo C.H. BECK

„Umowa leasingu ze szczególnym jej zastosowaniem w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych” [Leasing agreement with its special application in privatization of state enterprises ] – on the basis of a master's thesis, Radca Prawny 1 – 2 / 2001

„Instytucja ułaskawienia w świetle dotychczasowych uregulowań i postulatów de lege ferenda” [The institution of pardon in the light of the existing regulations and postulates de lege ferenda], Państwo i Prawo 1/2007

„Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne” [Legal forms of conducting business activity in Poland by foreigners], Radca Prawny Nr 1 / 2003

MASP-LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
| ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
+48 501 357 170
michal.snitko@masp-legal.eu
Copyright © Michał Snitko-Pleszko Kancelaria Radcy Prawnego
projekt i realizacja: Aleksandr Goncharov