English
Pусский
/
/
/
/
/
Radca prawny to zawód zaufania publicznego
Zawód radcy prawnego


Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, mającym na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.


Nad wysoką jakością usług świadczonych przez radcę prawnego czuwa samorząd zawodowy radców prawnych działający pod bezpośrednim nadzorem Ministra Sprawiedliwości.

Powierzenie sprawy osobie wykonującej zawód radcy prawnego daje rękojmię prowadzenia jej zgodnie z wysokimi standardami określonymi przez ustawę o radcach prawnych oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego, które nadto zobowiązują radcę prawnego do zachowania tajemnicy zawodowej oraz systematycznego dokształcania się.

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego przysługuje wyłącznie osobom, które mają wyższe wykształcenie prawnicze oraz ukończoną aplikację radcowską, a także posiadają potwierdzone egzaminem państwowym umiejętności praktyczne.

W czasie rozpraw sądowych radcowie prawni (podobnie jak sędziowie, prokuratorzy i adwokaci) używają jako stroju urzędowego – togi z żabotem w kolorze niebieskim. Sędziowie z fioletowym, prokuratorzy z czerwonym, a adwokaci z zielonym.

Radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC, co dodatkowo zabezpiecza interesy reprezentowanych przez niego Klientów.

Czy różni się radca prawny od adwokata?

Zarówno radca prawny, jak i adwokat mogą występować w postępowaniu sądowym we wszystkich sprawach. Nie tylko cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, ale także jako pełnomocnik procesowy w postępowaniu karnym. Od 1 lipca 2015 r. zostały zrównane uprawnienia procesowe adwokatów i radców prawnych, również w zakresie możliwości występowania przez radcę prawnego w procesie karnym w charakterze obrońcy.

Warto sprawdzić w odpowiednim rejestrze, czy wybrany prawnik na pewno jest radcą prawnym.
Masz problem prawny, a nie masz czasu do nas przyjść?
Jako nowoczesna kancelaria udzielamy porad prawnych on-line.
MASP-LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
| ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
+48 501 357 170
michal.snitko@masp-legal.eu
Copyright © Michał Snitko-Pleszko Kancelaria Radcy Prawnego
projekt: Aleksandr Goncharov | realizacja: Sebastian Kotarski