English
Pусский
/
/
/
/
/
Usługi prawne dla Klientów wykonujemy
z indywidualnym podejściem
Wynagrodzenie
Kancelaria rozlicza się z klientami zarówno według stawki godzinowej, jak również na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.

Przedsiębiorcom, dla których zakres prowadzonej działalności czy aktywności wymaga stałej i bieżącej pomocy we wszystkich jej aspektach, oferujemy stałą obsługę prawną na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego. Punktem odniesienia jest szacowana ilość godzin prawnika poświęconych na świadczenie usług dla klienta w skali miesiąca. Współpraca z kancelarią w tej formie gwarantuje obniżenie miesięcznych kosztów usług prawnych poprzez dostrzeżenie potencjalnych problemów prawnych w zarodku i niedopuszczenie do generowania później strat naszych Klientów, gdy problemy te staną się realne.

Doraźną pomoc prawną na podstawie jednorazowych zleceń świadczymy na rzecz Klientów, których zakres prowadzonej działalności, czy aktywności nie wymaga stałej obsługi prawnej.

Zawsze informujemy klientów kancelarii przed przyjęciem zlecenia o wszelkich kosztach ponoszonych w związku z daną sprawą.

Najniższy koszt porady prawnej wynosi 250 złotych + 23% VAT. Najniższa stawka godzinowa wynosi 200 złotych + 23% VAT. W celu wyceny prowadzenia konkretnej sprawy prosimy o kontakt z kancelarią.

Przykładowe sprawy w formie pojedynczego zlecenia (netto):
  • porady prawne on-line i w siedzibie kancelarii od 300 zł + VAT,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych od 750 zł + VAT,
  • sporządzanie projektów umów i pism procesowych od 400 zł + VAT,
  • sporządzenie apelacji od 1.300 zł + VAT, jeżeli kancelaria nie prowadziła sprawy w I instancji,
  • postępowanie polubowne od 400 zł + VAT,
  • stwierdzenie nabycia spadku od 1.000 zł + VAT
  • rozwód bez orzekania o winie od 1.500 zł + VAT,
  • rozwód z orzekaniem o winie od 3.000 zł + VAT,
  • reprezentacja na rozprawie w Warszawie od 250 zł + VAT, poza Warszawą od 450 zł + VAT.

Sprawy sądowe w I i II instancji:

Wysokość i składniki wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w I i II instancji są do indywidualnego uzgodnienia, w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu.

W zakresie wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy, punktem odniesienia jest rozporządzenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Kwoty w nim wskazane są kwotami brutto (LINK do rozporządzenia)

Sprawy emerytalno-rentowe i pracownicze, w zakresie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za wypadki komunikacyjne oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym:
  • do indywidualnego uzgodnienia.
W zakresie spraw o zapłatę wierzytelności i odszkodowań kancelaria może zaproponować wynagrodzenie dodatkowe za pomyślny wynik sprawy (success fee), które stanowi procent od odzyskanej kwoty.
Masz problem prawny, a nie masz czasu do nas przyjść?
Jako nowoczesna kancelaria udzielamy porad prawnych on-line.
MASP-LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
| ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
+48 501 357 170
michal.snitko@masp-legal.eu
Copyright © Michał Snitko-Pleszko Kancelaria Radcy Prawnego
projekt: Aleksandr Goncharov | realizacja: Sebastian Kotarski